รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมรับเสื้อยืด “BLOOD HERO”
เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Share