Posts Tagged “มอบเงิน”

ฟิลิป เวน มอบเงิน ให้รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ฟิลิป เวน มอบเงิน ให้รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ฟิลิป เวน มอบเงินจากการกิจกรรม ครบรอบ 43 ปี ฟิลิป เวน ให้แก่ฝ่ายอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สวนสนุกดรีมเวิลด์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านสภากาชาดไทย

ดรีมเวิลด์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ดรีมเวิลด์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผจก.แผนกการตลาดสวนสนุกดรีมเวิลด์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสาน ผ่านสภากาชาดไทย

สวนสนุกดรีมเวิลด์และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สวนสนุกดรีมเวิลด์และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สวนสนุกดรีมเวิลด์และลูกค้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานผ่านสภากาชาดไทย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท อะมิวส์เม้นท์ ครีเอชั่น จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ชวนประชานร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ชวนประชานร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด ชวนประชานร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย

(เอสเอสไอ) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(เอสเอสไอ) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี (เอสเอสไอ) มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสาน ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น  มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์

เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันแรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาดครั้งที่ 18

พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์  มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top