Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาด”

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ”

ผวจ.อ่างทอง พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะเยี่ยมชมและร่วมอุดหนุนสินค้าในงาน “อ่างทองวิถีใหม่ ของดี 7 อำเภอ” ที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาอ่างทอง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุประทัดยักษ์ตกใส่ศีรษะ ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร

ผวจ.สมุทรสงคราม พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “ชูธรรมนำชีวิต” ณ วัดดอนมะโนรา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด พาเที่ยวชมความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจำปี 2564

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการ

ผวจ.สระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้ผู้สูงอายุที่พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงใน ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมบันทึกเทปรายการคุณนายจ่ายตลาด พาเที่ยวชมความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสตูล

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัย

ผวจ.ขอนแก่น พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวาตภัยใน อ.หนองนาคำ

Go Top