Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ จากส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เดินทางไปศูนย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กจมน้ำบริเวณชายหาดนราทัศน์

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เดินทางไปศูนย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กจมน้ำบริเวณชายหาดนราทัศน์

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เดินทางไปศูนย์ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเด็กจมน้ำบริเวณชายหาดนราทัศน์

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าว งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าว งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าว งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้านที่ถูกเพลิงไหม้บ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ  พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง

นายกเหล่ากาชาด จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการ “ศรีสะเกษ พร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ตรัง มอบรางวัลสลากกาชาด จ.ตรัง ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้โชคดี

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก-ลก

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส เปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

Go Top