Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาด”

เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมกาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ต้องขัง

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมกาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ต้องขัง

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรมกาชาดปันน้ำใจ ห่วงใยผู้ต้องขัง

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ร่วมงานเปิด “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์”

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ร่วมงานเปิด “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์”

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิด “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” สาขาที่ 31

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ทำงานช่วยเหลือสังคม

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ทำงานช่วยเหลือสังคม

นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ทำงานช่วยเหลือสังคมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมาโดยตลอด

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ร่วมพิธีเปิด อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาจันทบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ร่วมพิธีเปิด อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาจันทบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.จันทบุรี ร่วมพิธีเปิด อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาจันทบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบเงินและเครื่องยังชีพแก่เด็กกตัญญู

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบเงินและเครื่องยังชีพแก่เด็กกตัญญู

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี มอบเงินและเครื่องยังชีพแก่เด็กกตัญญู เก็บขยะเลี้ยงดูย่าวัยชรา

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัด

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว ร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ “CHONBURI RUN FOR THE KING 2019”

Go Top