Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร จัดโครงการปฏิบัติการ quick win 90 วันสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บวร” สู่ชุมชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระแก้ว มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายกเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผวจ.พิษณุโลก พร้อม นายกเหล่ากาชาด ปล่อยขบวนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด รับมอบน้ำดื่ม

นายกเหล่ากาชาด รับมอบน้ำดื่ม

ผวจ.นครสวรรค์ พร้อม นายกเหล่ากาชาด รับมอบน้ำดื่ม จากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลี เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณสุขต่างๆ

นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย

ผวจ.ขอนแก่น พร้อม นายกเหล่ากาชาด บรรจุชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

ชุมพรไม่ทิ้งกัน ส่งน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ชุมพรไม่ทิ้งกัน ส่งน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมกิจกรรม “ชุมพรไม่ทิ้งกัน ส่งน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

นายกเหล่ากาชาด เปิดโครงการครัวคนกาญจน์ ต้านโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด เปิดโครงการครัวคนกาญจน์ ต้านโควิด-19

ผวจ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด เปิดโครงการครัวคนกาญจน์ ต้านโควิด-19 #เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน#

นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ มอบน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสโควิด

นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ มอบน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสโควิด

นายกเหล่ากาชาด จ.กระบี่ มอบน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสโควิด และ น้ำยาสกัดสารพันธุกรรม เพื่อให้ รพ.ใช้ตรวจสารคัดหลั่งหาเชื้อโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพให้กับแก่ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในพื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.เพชรบุรี ร่วมกันมอบหน้ากากอนามัยตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

Go Top