Posts Tagged “นายกเหล่ากาชาด”

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากชาด จ.สิงห์บุรี มอบเงินและชุดธารน้ำใจ ให้กับครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย ที่ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.สระบุรี มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนช่วงโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ทำพิธีเปิดศูนย์รักสุขภาพ..ห่างมะเร็ง

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม มอบถุงยังชีพ และรถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิด“พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์)”

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมมอบบ้านกาชาด จ.อ่างทอง ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายเลี่ยงเมือง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณ วัดสว่างโพธิ์ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนสายเลี่ยงเมือง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เขต 8 จ.กาญจนบุรี

Go Top