Posts Tagged “ชุมพร”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

ผวจ.ชุมพร พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ใน ต.ครน อ.สวี ตามนโยบายต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร

งานกาชาดประจำปี 2563

งานกาชาดประจำปี 2563

จ.ชุมพร ออกใบอนุญาตให้เกิดสนามชนไก่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในงานประจำปี คืองานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดประจำปี 2563 จนกระทั่งตกเป็นข่าว

งานกาชาด จ.ชุมพร ประจำปี 2563

งานกาชาด จ.ชุมพร ประจำปี 2563

ผวจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ และงานกาชาด ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ชุมพรไม่ทิ้งกัน ส่งน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

ชุมพรไม่ทิ้งกัน ส่งน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมกิจกรรม “ชุมพรไม่ทิ้งกัน ส่งน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัดสีเขียว”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัดสีเขียว”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัดสีเขียว” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร มอบข้าวสารให้กับชาวบ้าน

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร มอบข้าวสารให้กับชาวบ้าน

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร มอบข้าวสารให้กับ สภ.หลังสวน จ.ชุมพร เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชน

เหล่ากาชาด จ.ชุมพร ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ สถานีรถไฟชุมพร

กาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

กาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ตามโครงการบ้านกาชาดรวมใจ ปีงบประมาณ 2562

Go Top