จ.ชุมพร ออกใบอนุญาตให้เกิดสนามชนไก่เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในงานประจำปี คืองานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดประจำปี 2563 จนกระทั่งตกเป็นข่าว
งานกาชาดประจำปี 2563