ผวจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ และงานกาชาด ประจำปี 2563
งานกาชาด จ.ชุมพร ประจำปี 2563