ผวจ.ชุมพร พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมส่งมอบบ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ใน ต.ครน อ.สวี ตามนโยบายต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร
นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมส่งมอบ บ้านหลังใหม่ให้กับชาวบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย

Share