พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเปิดงาน ‘เทียนส่องใจ’เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 *
งาน ‘เทียนส่องใจ’เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

C-191204005087
C-191204009006