ศิลปินแกรมมี่ ร่วมแบ่งปันภาพวาดเข้าร่วมโครงการ Eyes of happiness
โครงการ Eyes of happiness
232

C-191122009084
C-191122030037