สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334 และพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี และเหรียญกาชาดสมนาคุณ*
ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 334

C-190911005101
C-190911009004