หลายจังหวัด จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทน้อมถวายกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร

1.1บวช
1.2ไทยรัฐ2
1.3มติชน
1.4ข่าวสด
1.5เดลินิวส์
1.6ไทยรัฐ3
1.7มติชน2
1.8เดลินิวส์2
1.9ข่าวสด2
1.10ไทยรัฐ ออนไลน์

Share