นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ชวนท่องเที่ยวศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

C-190720004083
C-190721005009
C-190723014029
C-190723021039