ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ศิริราช” เปิดตัววินิจฉัยภาวะดื้อต่อโบทูลินัมท็อกซินแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์

1
1-1
1-2

 

Share