เอไอเอ ประเทศไทย จัดกิจกรรม AIA One Billion Trail 2022 งานเดิน – วิ่งเทรล ประเภททีม 4 คน ครั้งแรกในไทย เพื่อระดมทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย

2.1จัดหารายได้ เด เอไอเอ
2.2จัดหารายได้ ทห เอไอเอ

2
Share