ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ในโอกาสเยี่ยมสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ตึก 99 ปี สวนงู

2IFRC เสาวภา (เด กบ)

 

 

 

 

Share