สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณสมควร ไพชยนต์วิจิตร เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อการจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้แก่ รพ.จุฬาฯ