นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สหมิตรถังแก๊ส เพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” สำหรับก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค โครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

(1.2)C-210819004006
(1.3)C-210819012006
Share