พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประทานพระวโรกาสให้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาน นำ พญ.แซนน่อน เฮเดอร์ เฝ้าถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการ UNAIDS รพ.จุฬาฯ
ทูตสันถวไมตรีของโครงการ UNAIDS

C-190623020049
C-190624004063
C-190624009013