สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิด ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ รพ.จุฬาฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิด ศูนย์โปรตอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ รพ.จุฬาฯ

C-190623004005
C-190623005041