พลโท นพ.อำนาจ บาลี รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด ตราอัศวิน จากบริษัท ผึ้งหลวงอัศวิน จำกัด เพื่อสนับสนุนภารกิจครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมสารสกัด ตราอัศวิน

(2.2)C-210506004046
(2.3)C-210504005069
(2.4)C-210506020088