จุฬาฯ จัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมอวัยวะเทียมระดับโลกฝีมือคนไทย” ซึ่งรพ.จุฬาฯ ก็ได้มีการนำนวัตกรรมนี้ มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยด้วย
จุฬาฯ จัดเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 4

(20.2)C-210414008079
(20.3)C-210412009084