นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ เร่งสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อแจกฟรีให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมอบให้กับศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ
ศูนย์โรคหัวใจ รพ.จุฬาฯ

C-200306004087
C-200306014018
C-200306040000
I-I200306000049
I-I200306000054
I-I200306000104