ปลัดกระทรวงสาธาณสุข กล่าวถึงการพัฒนาห้องแล็บตรวจหาเชื้อไวรัสอู่ฮั่นเพิ่ม 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชวิถี และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ

C-200131005094
C-200131009107