นายเตช บุนนาค เปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย
“วันเด็กแห่งชาติ” กับ สภากาชาดไทย

C-200113005068
C-200113021032