ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาฯ”

รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

นายบุญชัย นิตยสุภาภรณ์ รับมอบหน้ากากอนามัย N95 จาก บจก.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) เพื่อมอบให้บุคลากรศูนย์ภาพวินิจฉัย รพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และทีมอาสาสมัครที่มาร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และทีมอาสาสมัครที่มาร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และทีมอาสาสมัครที่มาร่วมบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

มอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

“เอ-วราวุธ เจนธนากุล” ส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนลูกค้า กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจในเครือ บจก. ซินเน็ค เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก   รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

เชิญชวนซื้อ “เข็มวันอานันทมหิดล” และเสื้อที่ระลึก รายได้สมทบทุน มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

แคมเปญใหญ่ “เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม”

แคมเปญใหญ่ “เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม”

แคมเปญใหญ่ “เอพี เซฟชีวิต เซฟสังคม”

มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บจก. ท็อป โซลเว้นท์ บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ มอบเงินบริจาคสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นายอำภล ศรีอภิรัฐ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับพระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์จากกองทุนชัยพัฒนา สู้ภัยโควิด-19

Go Top