ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาฯ”

อาจารย์แพทย์ รพ.จุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น ประจำปี 2564

อาจารย์แพทย์ รพ.จุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น ประจำปี 2564

นพ.เจตน์ รัตนจีนะ อาจารย์แพทย์ รพ.จุฬาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่น ประจำปี 2564 จากสถาบัน British Thorasic Society ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

รับมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

รับมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ รับมอบเงินสมทบทุนสนับสนุน การพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จาก บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ให้สัมภาษณ์ ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพูดคุยประเด็น เรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพูดคุยประเด็น เรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพูดคุยประเด็น เรื่องการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 วัคซีนจะมาเอาอยู่ไหม ในรายการ The Density คุยเน้นประเด็นแน่น ทาง Facebook Live บนเพจ CU Enterprise และ CU Alumni

ตู้ความดันบวก Face Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ตู้ความดันบวก Face Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการวิศวฯ ร่วมต้านภัย COVID-19 เผื่อผลิตนวัตกรรมที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ อาทิ ตู้ความดันบวก Face Shield มอบให้ รพ.จุฬาฯ

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ

ปตท. มอบเงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ

รพ.จุฬาฯ ประกาศติดตามหาญาติ (อาจารย์ใหญ่)

รพ.จุฬาฯ ประกาศติดตามหาญาติ (อาจารย์ใหญ่)

ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ประกาศติดตามหาญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่)

รพ.จุฬาฯ แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

รพ.จุฬาฯ แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

รพ.จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

รพ.จุฬาฯ แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

รพ.จุฬาฯ แถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19

รพ.จุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแถลงข่าวความก้าวหน้าล่าสุดของการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

Go Top