ข่าวประชาสัมพันธ์ “โรงพยาบาลจุฬาฯ”

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โพสต์เฟซบุ๊ค Young Poovorawan ถึงความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลิตวัคซีนโควิด-19

เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมอาหารฯ

เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมอาหารฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมอาหาร สู่การเป็นผู้นำด้านอาหารเพื่อสุขภาพ มาตรฐานระดับโลก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร สู่การเป็นผู้นำด้านอาหารเพื่อสุขภาพมาตรฐานระดับโลก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เยี่ยมชมเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารฯ

เยี่ยมชมเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร สู่การเป็นผู้นำด้านอาหารเพื่อสุขภาพมาตรฐานระดับโลก ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

พบแพทย์จุฬาฯ เรื่อง โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม

พบแพทย์จุฬาฯ เรื่อง โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม

พบแพทย์จุฬาฯ เรื่อง โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม

รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด C (UVC) ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้จริงหรือ

รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด C (UVC) ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้จริงหรือ

รังสีอัลตราไวโอเลตชนิด C (UVC) ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้จริงหรือ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รับมอบเครื่องดื่มวิตามินซีผสมเบต้ากลูแคน วี-บูสท์ จาก บริษัท ไทยดริ้งด์ ส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ธนาคารอสุจิ ความหวังของผู้มีบุตรยาก

ธนาคารอสุจิ ความหวังของผู้มีบุตรยาก

ธนาคารอสุจิ ความหวังของผู้มีบุตรยาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้รพ.จุฬาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้รพ.จุฬาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินให้รพ.จุฬาฯซึ่งพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

Go Top