ข่าวประชาสัมพันธ์ “สำนักงานจัดหารายได้”

รับมอบเงิน จากสมาคมกีฬารักบี้ แห่งประเทศไทยฯ

รับมอบเงิน จากสมาคมกีฬารักบี้ แห่งประเทศไทยฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยฯ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ ณ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 65

เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก“พระไภษัชยคุรุฯ”

เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก“พระไภษัชยคุรุฯ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระไภษัชยคุรุฯ” ณ อุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน จาก บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

รับมอบเงิน จาก บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำนวน 859,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ รพ.จุฬาฯ

รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ ประธานกรรมการ บจก.หนึ่งอยู่มั่นคง และคณะ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับจัดซื้อรถบริจาคโลหิต

พิธีพุทธาภิเษก “พระไภษัชยคุรุฯ”

พิธีพุทธาภิเษก “พระไภษัชยคุรุฯ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระไภษัชยคุรุฯ” ณ อุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข” รพ.จุฬาฯ

บมจ.ทูน ประกันภัย เตรียมเปิดตัวแผนประกันภัยใหม่แก่ผู้ที่สนใจ

บมจ.ทูน ประกันภัย เตรียมเปิดตัวแผนประกันภัยใหม่แก่ผู้ที่สนใจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทูน ประกันภัย เตรียมเปิดตัวแผนประกันภัยใหม่แก่ผู้ที่สนใจ โดยทุกการซื้อกรมธรรม์ยังสมทบทุนให้สภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมฯ เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำ ปี 2564

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564

รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบอุปกรณ์สำนักงาน จาก บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Go Top