พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562
ผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

C-191209014042