ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันตวไมตรีของ UNAIDS ที่ รพ.จุฬาฯ
ความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

C-191102004059