สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู *
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน สภากาชาดไทย

C-191107009006