คณะบุคคลต่าง ๆ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

C-191026008074
C-191026009118
C-191026024041