โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ มอบรายได้จากการจัดกิจกรรมประกวดต้นคริสต์มาสการกุศล ประจำปี 2561 แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ มอบเงินให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

Share