ธนาคารไทยพาณิชย์ เตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนเเก่นเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ตรียมส่งมอบถุงยังชีพ “น้ำใจไทยพาณิชย์” ให้สำนักงานเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

C-191006005017