ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แถลงจัดงาน“ประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.-1 ต.ค. 62

C-190921009052
C-190921011066
C-190922012093