นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบโภคภัณฑ์และสิ่งของให้แก่เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบโภคภัณฑ์และสิ่งของ ให้แก่เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

C-190918012031