แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ รพ.จุฬาฯ
แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

C-190910020046
C-190910021001