นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมโครงการ “ผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา” สำหรับผู้ยากไร้
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมโครงการ “ผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา”

(5)C-190904039146