เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
เหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี มอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

C-190816012035