มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากร่วมกับ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด รวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคา เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน

11
3พพภ ทพ (2)
Share