นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 เรื่อง“การจัดการภัยพิบัติในยุคปัจจุบัน”

C-190720005066