มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เปิดร้านพาเฟ่
ร้านกาแฟภายใต้แนวคิด “สุขที่ได้แบ่งปัน” โดยนำเมล็ดกาแฟและสินค้าชุมชนมาจากพื้นที่ประสบอุทกภัย รายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยสมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน

3เพื่อนพึ่งภา ทร ร้านกาแฟพาเฟ่
2.1เพื่อนพึ่งภา นน พาเฟ่.
Share