บจก. เต็ด ตรา แพ้ค จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเปิดโครงการ “เก็บกล่องสร้างบ้าน เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย”

2.2เพื่อนพึ่งภา ขส กล่องสร้างบ้าน
2.3เพื่อนพึ่งภา ปชชธรก กล่องสร้างบ้าน
2.1เพื่อนพึ่งภา ดลน กล้องสร้างบ้าน (3)

Share