พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชทิดา ทรงเปิดสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยแห่งใหม่ ณ อาคารมหินทรเดชานุวัฒน์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

1.1สนง.ยุวกาชาด เด (เพื่อนพึ่งภา)
1 ยุวกาชาด (เด)

2.1เพื่อนพึ่งภา เด
2.2 เพื่อนพึ่งภา ข่าวสด
2.3 เพื่อนพึงภา แนวหน้า

 

 

Share