นายเตช บุนนาค และคณะให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ AHA Center Executive (ACE) Programme รุ่นที่ 7 จาก 10 ชาติอาเซียน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

2.1ไทยรัฐ ท่านเตชมอบเงิน บรรเทาทุกข์
2.2ข่าวสด บรรเทาทุกข์
2.3ข่าวสด ท่านเตช ต้อนรับ AHA บรรเทาทุกข์

Share