นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเงินบริจาคและลูกบีบยางสำหรับกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต จำนวน 13,000 ลูก จากรองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อใช้ในกิจกรรมของภาคบริการโลหิตทั่วประเทศ

12
3