ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ และศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดกิจกรรม “สุขใจให้โลหิต” ครั้งที่ 4 ในวันที่ 16 มี.ค. 65 ณ อาคารวิทยกิตติ์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์

13-2
13-1

Share