เอสเธอร์-สุปรีย์ลีลา นักแสดงช่อง 3 ร่วมกับบริษัท บางกอก ยูนิเทรด ประสานความร่วมมือเพื่อมอบชุดตรวจโควิด ยี่ห้อ Acon (Flowflex) ให้กับทางสภากาชาดไทย

2
1

Share