พิธีบวงสรวงงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” พร้อมชวนช้อปสินค้าร้านพึ่งพาและสินค้าจากชุมชน ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2564 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ
พิธีบวงสรวงงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564”