สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2564” ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เฝ้ารับเสด็จ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร วันที่ 3 ธันวาคม 2564
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2564