คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ฟิลลิปประกันชีวิตภายใต้โครงการ Double The Gift เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

(6.2)C-211012762015