นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE จาก บจก. แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE

(4.2)C-211002004010
Share